خدمات

نمونه ای از خدماتی که تا منون ارائه گردیده است.

برد A7 بلاز

طراحی و ساخت برد A7  جهت دامپ تراک بلاز

با قیمتی بسیار پایین تر از نمونه خارجی

گارانتی 18ماهه

جهت سفارش تماس بگیرید.

برد تغذیه A2 بلاز (K5)

طراحی و ساخت برد K5  جهت دامپ تراک بلاز

با قیمتی بسیار پایین تر از نمونه خارجی

گارانتی 18ماهه

جهت سفارش تماس بگیرید.

برد BUVG

طراحی و ساخت برد BUVG  جهت دامپ تراک بلاز

با قیمتی بسیار پایین تر از نمونه خارجی

گارانتی 18ماهه

جهت سفارش تماس بگیرید.

برد ٍECM بلاز

تعمیر تخصصی ECM  جهت دامپ تراک بلاز

 

جهت راهنمایی بیشتر تماس بگیرید.

جرقه زن کوره

طراحی و ساخت برد جرقه زن کوره  – بومی سازی طرح برهما ایتالیا

با قیمتی بسیار پایین تر از نمونه خارجی

گارانتی 12ماهه

جهت سفارش تماس بگیرید.